Πατήστε στην εικόνα για να δείτε περισσότερα

Επιστημονική δραστηριότητα

O Πανταζής Βρυνιώτης, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (LL.B.). Ακολούθως, ολοκλήρωσε με βαθμό πτυχίου «Άριστα» το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών του ίδιου πανεπιστημίου (LL.M.). Αναγορεύτηκε διδάκτορας της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Ph.D). H διδακτορική του διατριβή εκπονήθηκε στο γνωστικό αντικείμενο του ουσιαστικού ποινικού δικαίου και αξιολογήθηκε με βαθμό «Άριστα». Από το 2021 διδάσκει Ποινικό Δίκαιο ως Εντεταλμένος Διδάσκων στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης . Έχει λάβει μέρος ως εισηγητής σε επιστημονικές εκδηλώσεις και σε επιμορφωτικά – εκπαιδευτικά σεμινάρια Δικαστικών Λειτουργών, Εισαγγελέων και σπουδαστών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών. Έχει επιλεγεί για τη διδασκαλία των μαθημάτων «Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο» (2017-2020) και «Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο» (2020-σήμερα) στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. Έχει δημοσιεύσει μία μονογραφία (διδακτορική διατριβή), πολυάριθμες επιστημονικές εργασίες στο νομικό τύπο και έχει συμμετάσχει σε συλλογικά έργα. Το 2023 του απονεμήθηκε το βραβείο «Κωνσταντίνου Τσιριμώκου» από την Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων, ως διάκριση για το ήθος και την ικανότητα του κατά την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος και για την συμβολή του στην προαγωγή της ποινικής επιστήμης. Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου και της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων.

M: pantazis@vryniotis.gr

Μονογραφίες

 • Μονογραφία με τίτλο «Ο προσδιορισμός της ποινής – στα στάδια της επιμέτρησης και της έκτισης -, Νομική Βιβλιοθήκη, 2019 (έκδοση διδακτορικής διατριβής), με πρόλογο Β. Πλιώτα, Εισαγγελέα Αρείου Πάγου ε.τ. και Α. Κατσιρώδη Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου ε.τ.

Συμμετοχές σε συλλογικά έργα 

 • Οι νέοι νομικοί και τα σύγχρονα ζητήματα του ποινικού δικαίου, Π.Ν. Σάκκουλας, 2023. Έκδοση πρακτικών συνεδρίου Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου, Αθήνα, 17-18 Φεβρουαρίου 2023. Τίτλος συμβολής: 
  Πρότερος σύννομος βίος – Νομολογιακές εξελίξεις και προβληματισμοί, 254 – 266
 • Ο νέος Ποινικός Κώδικας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τ. ΙΙ, Νομική Βιβλιοθήκη, 2021. Συμβολή στην ανάλυση των άρθρων:
  389 ΠΚ (Απατηλή Πρόκληση Βλάβης), 3158 – 3162
  390 ΠΚ (Απιστία), 3163 – 3190
 • Ο νέος Ποινικός Κώδικας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τ. Ι, Νομική Βιβλιοθήκη, 2020. Συμβολή στην ανάλυση των άρθρων:
  50-58 ΠΚ (Κύριες ποινές), 570 – 585
  99-104 ΠΚ (Η αναστολή εκτέλεσης της ποινής), 724 – 754
  104Α ΠΚ (Η μετατροπή της ποινής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας), 755 – 758
  104Β ΠΚ (Λόγοι δικαστικής άφεσης της ποινής), 793 – 794
 • Ποινικός Κώδικας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τ. Ι, Νομική Βιβλιοθήκη, 2018 (3η εκδ.). Συμβολή στην ανάλυση των άρθρων:
  99-104 ΠΚ (Η αναστολή εκτέλεσης της ποινής), 805 – 842

Μελέτες

 • Ένα αναφυόμενο ζήτημα διαχρονικού δικαίου από τη ρητή απαγόρευση της συνύπαρξης των θεσμών της αναστολής εκτέλεσης μέρους της ποινής και της απόλυσης υπό όρο, μετά το Ν. 4855/2021, Novacriminalia, τ. 15, 5/2022, 6 επ.
 • Τα βασικότερα ζητήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή των διατάξεων του νέου ΠΚ περί αναστολής εκτέλεσης της ποινής και περί μετατροπής της στερητικής της ελευθερίας ποινής, καθώς και εκείνα που αναφύονται από το Ν. 4855/2021, ΠοινΔικ 2022, 22 επ.
 • Απαγόρευση αποδεικτικής αξιοποίησης παρανόμως κτηθέντων αποδεικτικών μέσων (ηχογραφημένων συνομιλιών) σε βάρος του κατηγορουμένου ή του υπόπτου (δημοσίευση ιδιωτικής γνωμοδότησης), από κοινού με τον Καθηγητή Ποινικού Δικαίου ΔΠΘ Αριστοτέλη Χαραλαμπάκη, ΠοινΔικ 2021, 1141 επ.
 • Η απόφαση περί μη υποβολής έγκλησης για αξιόποινη πράξη στρεφόμενη κατά πιστωτικού ιδρύματος, ΠοινΔικ 2019, 1290 επ.
 • Χρονική σύμπτωση της έκτισης μιας μετατραπείσας ποινής με την εκτέλεση εντάλματος προσωρινής κράτησης, ΠοινΧρ 2019, 236 επ.
 • Πρόσληψη στο Δημόσιο με πλαστό τίτλο σπουδών, ΠοινΔικ 2018, 1114 επ.
 • Πρακτική προσέγγιση των εναλλακτικών τρόπων έκτισης της ποινής. Μία περίπτωση περαιτέρω μετατροπής της συνολικής ποινής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας – Σκέψεις με αφορμή τις αποφάσεις ΜΕφΚακΑΘ 1448/2015 και ΜΕφΚακΑθ 897/2013 -, ΠοινΔικ 2017, 738 επ.
 • Μηχανισμοί Επιεικέστερης Μεταχείρισης του Δράστη κατά τον ΠΚ, τους ειδικούς ποινικούς νόμους και τον ΣΠΚ – Ο δρόμος προς το άρθρο 83 ΠΚ -, ΠοινΔικ 2016, 223 επ.

Παρατηρήσεις σε αποφάσεις της νομολογίας

 • Παρατηρήσεις στην απόφαση ΑΠ 773/2020 [Η (μη) επίδραση της δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής και της δήλωσης παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας στην πρόοδο της ποινικής διαδικασίας (αρ. 464 Ν. 4619/2019, 6 παρ. 2 Ν. 4637/2019), Novacriminalia, τ. 12, 1/2021, 11 επ.
 • Παρατηρήσεις στην απόφαση ΠεντΕφΚακΛαμ 14/2017 (Πρότερος έντιμος βίος δίχως την ύπαρξη λευκού ποινικού μητρώου–εύλογη διάρκεια της δίκης), ΠοινΔικ 2018, 742 επ.
 • Παρατηρήσεις στην απόφαση ΤριμΠλημΑθ 29395/2017 (Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο- Χρόνος ευθύνης νομίμου εκπρόσωπου επί νομικού προσώπου), ΠοινΔικ, 2018, 194 επ.

Αρθρογραφία στον τύπο 

 • Ένα αναφυόμενο ζήτημα από την απόφαση περί μη υποβολής έγκλησης για απιστία κατά πιστωτικού ιδρύματος, εφημερίδα «Τα νέα», Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου, 2020, 20, αριθμός φύλλου 729

Συμμετοχή σε επιστημονικές εκδηλώσεις

 • Εισήγηση με τίτλο: «Η αναστολή εκτέλεσης της ποινής στη διαχρονική της διάσταση» στο επιμορφωτικό σεμινάριο δικαστικών λειτουργών με θέμα: «Ζητήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή στην πράξη των νέων Ποινικών Κωδικών και ιδίως μετά την τροποποίησή με τους Ν.4855/2021 και 4871/2021», που διοργάνωσε η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Θεσσαλονίκη, 4-5 Μαϊου 2023
 • Εισήγηση με τίτλο: «Η αναστολή εκτέλεσης της ποινής στη διαχρονική της διάσταση» στο εκπαιδευτικό σεμινάριο σπουδαστών πρακτικής άσκησης ΚΗ’ εκπαιδευτικής σειράς (κατευθύνσεις Πολιτικής – Ποινικής δικαιοσύνης, Ειρηνοδικών και Εισαγγελέων) με θέμα: «Ζητήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή στην πράξη των νέων Ποινικών Κωδικών και ιδίως μετά την τροποποίησή με τον Ν.4855/2021 – Ανακριτικές πράξεις και απόδειξη στην ποινική δίκη», που διοργάνωσε η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, και έλαβε χώρα διαδικτυακά μέσω e-Presence στις 5-7 Απριλίου 2023
 • Εισήγηση με τίτλο: «Πρότερος σύννομος βίος – νομολογιακές εξελίξεις και προβληματισμοί», στη διημερίδα «Οι νέοι νομικοί και τα σύγχρονα ζητήματα του ποινικού δικαίου», που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου. Αθήνα, 17-18 Φεβρουαρίου 2023
 • Εισήγηση με τίτλο: «Η παροχή κοινωφελούς εργασίας μετά το νέο Ποινικό Κώδικα», στην εκδήλωση «Εκσυγχρονίζοντας το ελληνικό δικαστικό σύστημα – Η παροχή κοινωφελούς εργασίας», που συνδιοργάνωσαν το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2023
 • Εισήγηση με τίτλο: «Τα βασικότερα ζητήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή των διατάξεων του νέου ΠΚ περί αναστολής εκτέλεσης της ποινής και περί μετατροπής της στερητικής της ελευθερίας ποινής (άρθρα 99 – 104 Α ΠΚ), καθώς και εκείνα που αναφύονται από το Ν. 4855/2021» στη διημερίδα με κεντρική θεματική ενότητα: «Ζητήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή στην πράξη των νέων Ποινικών Κωδίκων και ιδίως μετά την τροποποίησή τους με τους Ν. 4855/2021 και 4871/2021», που συνδιοργάνωσαν ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας και η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας. Λάρισα, 20 – 21 Ιανουαρίου 2023
 • Εισήγηση με τίτλο: «Τα βασικότερα ζητήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή των διατάξεων του νέου ΠΚ περί αναστολής εκτέλεσης της ποινής και περί μετατροπής της στερητικής της ελευθερίας ποινής (άρθρα 99 – 104 Α ΠΚ), καθώς και εκείνα που αναφύονται από το Ν.4855/2021» στο επιμορφωτικό σεμινάριο Δικαστικών Λειτουργών Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης, με θέμα: «Ζητήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή στην πράξη των νέων Ποινικών Κωδικών και ιδίως μετά την τροποποίησή τους με τον Ν.4855/2021 », που διοργάνωσε η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Θεσσαλονίκη, 13 – 14 Οκτωβρίου 2022
 • Σεμινάριο με τίτλο: «Πρακτικά θέματα ποινολογίας» στο πρόγραμμα εντατικών Σεμιναρίων Προετοιμασίας Υποψηφίων Δικηγόρων (Β’ Εξεταστικής περιόδου 2022) της Ένωσης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (ΕΑΝΔΑ). Διαδικτυακά, 3 Οκτωβρίου 2022
 • Σεμινάριο με τίτλο: «Ποινολογία» στο πρόγραμμα εντατικών Σεμιναρίων Προετοιμασίας Υποψηφίων Δικηγόρων (Α’ Εξεταστικής περιόδου 2022) της Ένωσης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (ΕΑΝΔΑ). Διαδικτυακά, 24 Μαΐου 2022
 • Μέλος κριτικής επιτροπής προκριματικών γύρων ποινικής δικαιοδοσίας, στον Εθνικό Διαγωνισμό Εικονικής Δίκης της ELSA GREECE. Εφετείο Αθηνών Αθηνών 21 Μαϊου 2022
 • Εισήγηση με τίτλο: «Τα βασικότερα ζητήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή των διατάξεων του νέου ΠΚ περί αναστολής εκτέλεσης της ποινής και περί μετατροπής της στερητικής της ελευθερίας ποινής (άρθρα 99 – 104 Α ΠΚ), καθώς και εκείνα που αναφύονται από το Ν.4855/2021» στο εκπαιδευτικό σεμινάριο σπουδαστών πρακτικής άσκησης ΚΖ’ εκπαιδευτικής σειράς (κατευθύνσεις Πολιτικής – Ποινικής δικαιοσύνης και Εισαγγελέων) με θέμα: «Ζητήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή στην πράξη των νέων Ποινικών Κωδικών και ιδίως μετά την τροποποίησή με τον Ν.4855/2021», που διοργάνωσε η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, και έλαβε χώρα διαδικτυακά μέσω e-Presence στις 6 – 7 Απριλίου 2022
 • Εισήγηση με τίτλο: «Τα βασικότερα ζητήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή των διατάξεων του νέου ΠΚ περί αναστολής εκτέλεσης της ποινής και περί μετατροπής της στερητικής της ελευθερίας ποινής (άρθρα 99 – 104 Α ΠΚ)» στο επιμορφωτικό σεμινάριο Δικαστικών Λειτουργών Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης και Εισαγγελέων, με θέμα: «Ζητήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή στην πράξη των νέων Ποινικών Κωδικών», που διοργάνωσε η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και έλαβε χώρα διαδικτυακά μέσω e-Presence στις 11 – 12 Νοεμβρίου 2021
 • Σεμινάριο με αντικείμενο: «Ποινικό Δίκαιο – Ποινολογία» στο πρόγραμμα Εντατικών Σεμιναρίων Προετοιμασίας Υποψηφίων Δικηγόρων (Β’ Εξεταστικής περιόδου 2019) της Ένωσης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (ΕΑΝΔΑ), 12 Δεκέμβριου 2019
 • Εισήγηση με τίτλο: «Νομιμοποίηση εσόδων προερχόμενων από (παράνομο) τραπεζικό δανεισμό» στο 8ο νομικό συνέδριο της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (ΕΑΝΔΑ), με θέμα: «Νομοθετικές Εξελίξεις στο Δίκαιο των Συναλλαγών», Αράχωβα, 18-19 Ιανουαρίου 2019

 Διδακτική εμπειρία 

 • Εντεταλμένος Διδάσκων του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (αρ. 173 Ν. 4957/2022). Γνωστικό Αντικείμενο «Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο» (2021 – σήμερα)
 • Εισηγητής σε εκπαιδευτικά – επιμορφωτικά σεμινάρια Δικαστικών Λειτουργών, Εισαγγελέων και σπουδαστών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (2021 – σήμερα), κατόπιν επιλογής από το συμβούλιο σπουδών της ΕΣΔΙ
 • Διορισμός κατόπιν αξιολόγησης (ως αναπληρωτής) για τη διδασκαλία των μαθημάτων «Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο» (2017-2020) και «Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο» (2020-σήμερα) στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

 Διακρίσεις 

 • Βραβείο «Κωνσταντίνου Τσιριμώκου»
  Σε ειδική τελετή που έγινε στις 30 Ιανουαρίου 2023 του απονεμήθηκε το βραβείο «Κωνσταντίνου Τσιριμώκου» από την Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων για το έτος 2022, ως διάκριση για το ήθος και την ικανότητα του κατά την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος και για την συμβολή του στην προαγωγή της ποινικής επιστήμης.