Ποιοι είμαστε?

Σχετικά με εμάς

To γραφείο εξειδικεύεται σε υποθέσεις ποινικού δικαίου, με ιδιαίτερη έμφαση στο οικονομικό έγκλημα, στα εγκλήματα διαφθοράς, στο φορολογικό ποινικό δίκαιο, σε ζητήματα τραπεζικού ποινικού δικαίου και εταιρικής ποινικής ευθύνης, καθώς και σε υποθέσεις ιατρικής ποινικής ευθύνης. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στο χειρισμό υποθέσεων αστικού – εμπορικού δικαίου (ιδίως επί αντιδικιών ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων) και διοικητικού δικαίου. Το δίκτυο συνεργαζόμενων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών αλλά και εξειδικευμένων επιστημόνων (πραγματογνωμόνων-τεχνικών συμβούλων) αφενός επιτρέπει την ανάληψη κάθε είδους υπόθεσης σε όλη την ελληνική επικράτεια αφετέρου εγγυάται την ανταπόκριση στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περίπτωσης.

Φιλοσοφία και βασικές αρχές μας αποτελούν :

  • η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τον πελάτη και η προάσπιση των συμφερόντων του
  • η επιμονή για την επίτευξη αίσιας έκβασης των υποθέσεων
  • η υπευθυνότητα, ο επαγγελματισμός και η οργάνωση
  • η διαρκής εγρήγορση και η άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες που ανακύπτουν
  • η ταχύτητα στην αντιμετώπιση και επίλυση σύνθετων προβλημάτων
  • η στρατηγική σκέψη και η σφαιρική αντιμετώπιση των υποθέσεων
  • η πρόληψη και η διαχείριση των κινδύνων
  • η διαρκής παρακολούθηση των νομοθετικών, νομολογιακών και επιστημονικών εξελίξεων
  • η επένδυση στην επαγγελματική και επιστημονική μας εξέλιξη
  • η χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων κατά τη συνεργασία με τον πελάτη και με τους συνεργάτες μας