Πανταζής Βρυνιώτης
Founder · Managing Partner

Είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (LL.B. • 2013). Ακολούθως, ολοκλήρωσε με βαθμό πτυχίου «Άριστα» το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών του ίδιου πανεπιστημίου (LL.M. • 2015). Αναγορεύτηκε διδάκτορας της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Ph.D • 2018). H διδακτορική του διατριβή εκπονήθηκε στο γνωστικό αντικείμενο του ουσιαστικού ποινικού δικαίου και αξιολογήθηκε με βαθμό «Άριστα». Δίδαξε Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με την ιδιότητα του Eιδικού Επιστήμονα και του Εντεταλμένου Διδάσκοντα (2021 – 2023). Έχει λάβει μέρος ως εισηγητής σε επιστημονικές εκδηλώσεις και σε επιμορφωτικά – εκπαιδευτικά σεμινάρια Δικαστικών Λειτουργών, Εισαγγελέων και σπουδαστών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών. Επελέγη για τη διδασκαλία των μαθημάτων «Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο» (2017-2020) και «Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο» (2020-2024) στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. Έχει δημοσιεύσει μία μονογραφία (διδακτορική διατριβή), πολυάριθμες επιστημονικές εργασίες στο νομικό τύπο και έχει συμμετάσχει σε συλλογικά έργα. Δραστηριοποιείται ενεργά στον τομέα του ποινικού δικαίου, με ιδιαίτερη έμφαση στο οικονομικό έγκλημα, στα εγκλήματα διαφθοράς, στο φορολογικό ποινικό δίκαιο, σε ζητήματα τραπεζικού ποινικού δικαίου και εταιρικής ποινικής ευθύνης, καθώς και σε υποθέσεις ιατρικής ποινικής ευθύνης. Έχει παραστεί ως συνήγορος υπεράσπισης/υποστήριξης κατηγορίας σε σημαντικές ποινικές υποθέσεις με δυσχερή νομικά ζητήματα, σε πολυπρόσωπες/μακροχρόνιες ποινικές δίκες, που απασχόλησαν την επικαιρότητα, ενώ έχει εκπροσωπήσει στα ποινικά δικαστήρια μεγάλους οργανισμούς (Τράπεζες, ελληνικές και πολυεθνικές Εταιρείες), καθώς και διευθυντικά στελέχη αυτών. Έχει αδιάλειπτη παρουσία στα ποινικά ακροατήρια όλης της επικράτειας, αναλαμβάνοντας ποινικές υποθέσεις σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στο χειρισμό υποθέσεων αστικού – εμπορικού δικαίου (ιδίως επί αντιδικιών ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων) και διοικητικού δικαίου. Το 2023 του απονεμήθηκε το βραβείο «Κωνσταντίνου Τσιριμώκου» από την Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων, ως διάκριση για το ήθος και την ικανότητα του κατά την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος και για την συμβολή του στην προαγωγή της ποινικής επιστήμης. Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου και της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων.

M: pantazis@vryniotis.gr

LinkedIn